+7 (383) 328 10 60 tarptautinis skambutis

Tarptautinė Programa
„Siberian Wellness PRIVILEGIJUOTAS KLIENTAS“


Tapk Klientu

  • Pirmąkart pirk už 35 € (30 balų)* ir gauk 5% nuolaidą nuo kito pirkinio į bonusų sąskaitą „Sveikatos biudžetas“!
  • Pirk su draugais už 350 € (300 balų)* per bet kokį laikotarpį ir gauk 10% nuo kito pirkinio į bonusų sąskaitą „Sveikatos biudžetas“!
  • Mėnesio bėgyje pirk už 100 balų ir nuo savo pirkinių gauk grąžą į "Sveikatos biudžeto" sąskaitą!
* Pirkiniai iš pagrindinio kainyno. Literatūra ir atributika nesiskaito.

Pastovumo klubo naudingos programos siūlo įdomias nuolaidas ir sąlygas!

  • PIRK 3 MĖNESIUS iš eilės už 35 € (30 balų) ir daugiau ir GAUK 25% NUOLAIDĄ vienam MP!*
  • PIRK 10 MĖNESIŲ iš 12 už 35 € (30 balų) ir GAUK ir Kompanijos DOVANĄ!
  • * Nuolaida galioja kitą mėnesį po sąlygų įvykdymo.
„Sveikatos biudžeto“ sąskaitos bonusų priskaičiavimo ir naudojimo taisyklės (išpakuoti)
5% bonusų priskaičiavimai
5% bonusų priskaičiavimus Privilegijuotas klientas gauna pirkdamas PIRMĄKART už 35 € (30 balų)* nuo visų sekančių savo pirkinių.

10% bonusų priskaičiavimai
10% bonusų priskaičiavimus Privilegijuotas klientas gauna pasiekęs 350 € (300 balų)* ir daugiau. Priskaičiuojami ir Privilegijuotų klientų, rekomenduotų šio Kliento ir registruotų po juo, pirkiniai. Bonusai priskaičiuojami visiems sekantiems pirkiniams. Bonusus galima naudoti jau kitą dieną kaip nuolaidas perkant produktus.

Cashback 25%
Mėnesio bėgyje pirk už 100 balų ir nuo savo pirkinių gauk grąžą į "Sveikatos biudžeto" sąskaitą!

* Pirkiniai iš pagrindinio kainyno. Literatūra ir atributika nesiskaito. Skaičiuojami pirkiniai, kuriuos Privilegijuotas klientas apmoka asmeniškai.
Dalyvavimo Programoje sąlygos (išpakuoti)

1. Registracijos Programoje taisyklės.

1.1. Bet kuris pilnametystės sulaukęs žmogus gali tapti Privilegijuotų klientų Programos dalyviu.
1.2. Registruodamasis Programoje dalyvis neprivalo turėti kito individualaus numerio Kompanijoje. Jeigu Jūs jau turite individualų numerį Kompanijoje, tai Programoje galite dalyvauti su kitu individualiu numeriu pagal šių Taisyklių 4 p.
1.3. Jeigu Privilegijuotų klientų Programoje nusprendė dalyvauti sutuoktiniai, tai jie registruojami kaip sutuoktinių pora vienu individualiu numeriu.
1.4. Jeigu sutuoktiniai pareiškė pageidavimą turėti skirtingus individualius numerius, tai vienas iš sutuoktinių bus įregistruotas kaip Privilegijuotas klientas, nusprendęs sudalyvauti Programoje pagal savo sutuoktinio rekomendaciją.

2. Dalyvavimo Programoje nutraukimas

2.1. Kompanija turi teisę nuspręsti nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje ir pašalinti jo individualų numerį iš Komapanijos duomenų bazės, jei per pirmus 4 mėnesius po registracijos Privilegijuotas klientas savo individualiu numeriu nė karto nepirko produktų, įvertintų balais. Registracijos mėnesiu laikomas visas kalendorinis mėnuo nuo 1 dienos.
2.2. Jei per pirmus 4 mėnesius po registracijos individualiu numeriu buvo pirkinių, tai ateityje Kompanija nusprendžia nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje, jei Privilegijuotas klientas individualiu numeriu 6 mėnesius iš eilės nepirko produktų, įvertintų balais. Į šiuos 6 mėnesius taip pat įskaitomi mėnesiai kada Konsultantas, perkeltas į Privilegijuoto kliento statusą, neapsipirko.
2.3. Pranešimą apie Privilegijuoto kliento dalyvavimo Programoje nutraukimą Kompanija išsiunčia elektroniniu paštu, Kliento Registracijos susitarime nurodytu adresu.
2.4. Privilegijuotas klientas gali pats pareikšti norą nutraukti dalyvavimą Programoje, siųsdamas atitinkamą prašymą adresu registrator@sibvaleo.com. Individualus numeris pašalinamas iš duomenų bazės per mėnesį gavus Kliento prašymą arba prašyme nurodytu laiku. Jeigu prašymas atšaukiamas dar nesibaigus nurodytam terminui, jis laikomas nepateiktu.
2.5. Jei Privilegijuotas klientas turi daugiau nei vieną individualų numerį, tai vėliau įregistruotas šalinamas iš Programos dalyvių bazės.
2.6. Visi Privilegijuoti klientai, registruoti rekomendavus šiam Privilegijuotam klientui, laikomi registruotais po Privilegijuoto kliento pirmuoju individualiu numeriu.
2.7. Nutraukus dalyvavimą Programoje, Privilegijuoto kliento individualiu numeriu sukaupti bonusai anuliuojami.

3. Statuso keitimas

3.1. Statusa maiņa BackOffice
3.1.1. Izpildiet šajā mēnesī Konsultanta Personīgā apjoma (PA) minimālo līmeni - 100 punkti.
3.1.2. Ieejiet savā BackOffice.
3.1.3. Noklikšķiniet uz pogas “Kļūt par Konsultantu”.

3.2. Statusa maiņa Kompānijas apkalpošanas centrā
3.2.1. Vērsieties pie KAC menedžera ar lūgumu mainīt Privileģētā klienta statusu uz konsultanta statusu.
3.2.2. Menedžeris pārbaudīs programmā jūsu PA un, ja jūsu PA ir 100 punkti vai vairāk, reģistrēs statusa maiņas pieteikumu.

Jūs saņemsiet 25% no visiem pirkumiem šajā mēnesī.
Sākot ar nākamo mēnesi, jūsu informatīvajā ziņojumā būs redzams jaunais statuss - Konsultants, un jūs varat pievienoties Incentive Programs, saņemt bonusus no Kompānijas un kāpt pa karjeras kāpnēm!
Ja jūsu Personīgais apjoms (PA) šajā mēnesī būs 200 punkti, tad jaunais statuss (Konsultants) tiks parādīts jūsu informatīvajā ziņojumā jau šajā mēnesī. Jūs saņemsiet 25% no visiem pirkumiem šajā mēnesī.
No šā mēneša jūs varat pievienoties Incentive Programs, saņemt bonusus no Kompānijas un kāpt pa karjeras kāpnēm!

4. Privilegijuoto kliento dalyvavimo Programoje atnaujinimas arba statuso keitimas į Konsultanto

4.1. Jei Privilegijuotas klientas nutraukė dalyvavimą Programoje pagal 2.4 p., jis vėl gali tapti Privilegijuotų klientų Programos dalyviu arba tapti Kompanijos Konsultantu po 6 mėnesių, pradedant mėnesiu, kai pašalinamas individualus numeris iš Programos dalyvių.
4.2. Jei Privilegijuotas klientas nutraukė savo dalyvavimą Programoje pagal 2.1 ir 2.2, jis vėl gali tapti Privilegijuotų klientų Programos dalyviu pagal sąlygas, aprašytas šių taisyklių 1 p., arba rinktis bendradarbiauti su Kompanija pakeitus statusą į Konsultanto, įsigyjant Registracijos komplektą.

5. Visi skaičiavimai vykdomi Novosibirsko laiku (GMT+7).

NAUDOJIMOSI Siberian Wellness INDIVIDUALIA KORTELE SALYGOS: (išpakuoti)

1. Registruojantis Privilegijuotų klientų programoje jums priskiriamas individualus numeris, kuriuo galite pirkti Kompanijos produktus bet kurioje šalyje, kur yra Kompanijos aptarnavimo centrai, taip pat Siberian Wellness internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkdami pateikite kortelę KAC darbuotojui. Jei kortelės dėl kokių nors priežasčių tuo metu neturite, Jūs galite pirkti pasakę kortelės numerį ir pateikę asmenybę patvirtinantį dokumentą.

3. Ši kortelė gali būti duodama kitiems žmonėms, norintiems įsigyti produktų Kompanijos aptarnavimo centruose (be teisės naudoti „Sveikatos biudžeto“ sąskaitoje sukauptas lėšas).