+7 (383) 328 10 60 tarptautinis skambutis

Tarptautinė Programa
„Siberian Wellness PRIVILEGIJUOTAS KLIENTAS“


Tapk Klientu

  • Pirk pirmąjį kartą iš karto už 30 balų (~ 35 €) ir nuo visų kitų savo pirkinių gauk 5% pinigų grąžą.
  • Kai tik tavo visų pirkinių suma (laikas neribotas) pasieks 300 balų (~ 350 €) *, galėsi gauti 10% pinigų grąžą nuo visų kitų savo pirkinių.
  • Pirk už 100 balų per mėnesį ir gauk 15% pinigų grąžą nuo visų šio mėnesio savo pirkinių!
* Pirkiniai iš pagrindinio kainyno. Literatūra ir atributika nesiskaito.

Speciali Kliento Programa!

  • Pirk 3 mėnesius iš eilės už 30 balų ir gauk 25% nuolaidą maisto papildams*!
  • Pirk už 30 balų 10 mėnesių iš 12 ir gauk maisto papildą* dovanų!
  • * Nuolaida galioja kitą mėnesį po sąlygų įvykdymo. Šalių produktai gali skirtis.
Pinigų grąžos kaupimo ir naudojimo taisyklės (išpakuoti)
5%
Pirk PIRMĄJĮ kartą iš karto už 30 balų (~ 35 €) ir gauk 5% pinigų grąžą nuo visų kitų savo pirkinių.

10%
Privilegijuotas klientas gauna 10% pinigų grąžą pirkęs iš viso už 300 balų (~ 350 €) * ir daugiau. Jam priskaitomi pirkiniai Privilegijuotų klientų, kurie įsitraukė į Programą pagal jo rekomendaciją ir registravosi po juo. Pinigų grąža priskaitoma už visus vėlesnius pirkinius. Pinigų grąžą galite naudoti kitą dieną kaip nuolaidą pirkdami produktus.

15%
Per mėnesį asmeniškai pirk už 100 balų ir gauk 15% pinigų grąžą nuo visų savo šio mėnesio pirkinių!

* Pirkiniai iš pagrindinio kainyno. Literatūra ir atributika nesiskaito. Skaičiuojami pirkiniai, kuriuos Privilegijuotas klientas apmoka asmeniškai.
Dalyvavimo Programoje sąlygos (išpakuoti)

1. Registracijos Programoje taisyklės.

1.1. Bet kuris pilnametystės sulaukęs žmogus gali tapti Privilegijuotų klientų Programos dalyviu.
1.2. Registruodamasis Programoje dalyvis neprivalo turėti kito individualaus numerio Kompanijoje. Jeigu Jūs jau turite individualų numerį Kompanijoje, tai Programoje galite dalyvauti su kitu individualiu numeriu pagal šių Taisyklių 4 p.
1.3. Jeigu Privilegijuotų klientų Programoje nusprendė dalyvauti sutuoktiniai, tai jie registruojami kaip sutuoktinių pora vienu individualiu numeriu.
1.4. Jeigu sutuoktiniai pareiškė pageidavimą turėti skirtingus individualius numerius, tai vienas iš sutuoktinių bus įregistruotas kaip Privilegijuotas klientas, nusprendęs sudalyvauti Programoje pagal savo sutuoktinio rekomendaciją.

2. Dalyvavimo Programoje nutraukimas

2.1. Kompanija turi teisę nuspręsti nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje ir pašalinti jo individualų numerį iš Komapanijos duomenų bazės, jei per pirmus 4 mėnesius po registracijos Privilegijuotas klientas savo individualiu numeriu nė karto nepirko produktų, įvertintų balais. Registracijos mėnesiu laikomas visas kalendorinis mėnuo nuo 1 dienos.
2.2. Jei per pirmus 4 mėnesius po registracijos individualiu numeriu buvo pirkinių, tai ateityje Kompanija nusprendžia nutraukti Privilegijuoto kliento dalyvavimą Programoje, jei Privilegijuotas klientas individualiu numeriu 6 mėnesius iš eilės nepirko produktų, įvertintų balais. Į šiuos 6 mėnesius taip pat įskaitomi mėnesiai kada Konsultantas, perkeltas į Privilegijuoto kliento statusą, neapsipirko.
2.3. Pranešimą apie Privilegijuoto kliento dalyvavimo Programoje nutraukimą Kompanija išsiunčia elektroniniu paštu, Kliento Registracijos susitarime nurodytu adresu.
2.4. Privilegijuotas klientas gali pats pareikšti norą nutraukti dalyvavimą Programoje, siųsdamas atitinkamą prašymą adresu registrator@sibvaleo.com. Individualus numeris pašalinamas iš duomenų bazės per mėnesį gavus Kliento prašymą arba prašyme nurodytu laiku. Jeigu prašymas atšaukiamas dar nesibaigus nurodytam terminui, jis laikomas nepateiktu.
2.5. Jei Privilegijuotas klientas turi daugiau nei vieną individualų numerį, tai vėliau įregistruotas šalinamas iš Programos dalyvių bazės.
2.6. Nutraukus dalyvavimą Programoje, Privilegijuoto kliento individualiu numeriu sukaupti bonusai anuliuojami.

3. Statuso keitimas

3.1. Statusa maiņa BackOffice
3.1.1. Izpildiet šajā mēnesī Konsultanta Personīgā apjoma (PA) minimālo līmeni - 100 punkti.
3.1.2. Ieejiet savā BackOffice.
3.1.3. Noklikšķiniet uz pogas “Kļūt par Konsultantu”.

3.2. Statusa maiņa Kompānijas apkalpošanas centrā
3.2.1. Vērsieties pie KAC menedžera ar lūgumu mainīt Privileģētā klienta statusu uz konsultanta statusu.
3.2.2. Menedžeris pārbaudīs programmā jūsu PA un, ja jūsu PA ir 100 punkti vai vairāk, reģistrēs statusa maiņas pieteikumu.

Jūs saņemsiet 25% no visiem pirkumiem šajā mēnesī.
Sākot ar nākamo mēnesi, jūsu informatīvajā ziņojumā būs redzams jaunais statuss - Konsultants, un jūs varat pievienoties Incentive Programs, saņemt bonusus no Kompānijas un kāpt pa karjeras kāpnēm!
Ja jūsu Personīgais apjoms (PA) šajā mēnesī būs 200 punkti, tad jaunais statuss (Konsultants) tiks parādīts jūsu informatīvajā ziņojumā jau šajā mēnesī. Jūs saņemsiet 25% no visiem pirkumiem šajā mēnesī.
No šā mēneša jūs varat pievienoties Incentive Programs, saņemt bonusus no Kompānijas un kāpt pa karjeras kāpnēm!

4. Privilegijuoto kliento dalyvavimo Programoje atnaujinimas arba statuso keitimas į Konsultanto

4.1. Jei Privilegijuotas klientas nutraukė savo dalyvavimą Programoje pagal 2.4 punktą, jis ir jo sutuoktinis vėl gali tapti Privilegijuotų klientų programos nariais arba pasirinkti bendradarbiauti su Kompanija kaip Konsultantas po 3 mėnesių nuo registracijos numerio pašalinimo iš Programos dalyvių duomenų bazės mėnesio.
4.2. Jei Privilegijuotas klientas nutraukė savo dalyvavimą Programoje pagal 2.1 ir 2.2, jis vėl gali tapti Privilegijuotų klientų Programos dalyviu pagal sąlygas, aprašytas šių taisyklių 1 p., arba rinktis bendradarbiauti su Kompanija pakeitus statusą į Konsultanto, įsigyjant Registracijos komplektą.

5. Visi skaičiavimai vykdomi Novosibirsko laiku (GMT+7).

Atsakymai į klausimus (išpakuoti)
Pirmasis pirkimas už 30 balų (maždaug 35 €) turėtų būti atliktas registracijos dieną?
Norėdami gauti 5% pinigų grąžą, PIRMĄJĮ 30 balų (apytiksliai 35 €) pirkimą Privilegijuotas klientas gali atlikti bet kurią dieną, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo registracijos mėnesio (žr. Dalyvavimo programoje nutraukimo taisykles).
Pavyzdžiui:
Privilegijuotas klientas registravosi sausio mėnesį, o PIRMĄJĮ pirkimą už 30 balų (apytiksliai 35 €) atliko vasario 20 d. Tokiu atveju Privilegijuotas klientas gaus 5% pinigų grąžą nuo kiekvieno kito savo pirkinio įsigyto po vasario 20 d.
Jei Privilegijuotas klientas nepirko PIRMOJO PIRKINIO už 30 balų ir daugiau, ar gali jis pirkti už šią sumą per tam tikrą laiką ir gauti 5%?
Norėdami gauti 5% pinigų grąžą, turite IŠ KARTO įsigyti PIRMĄJĮ pirkinį už 30 balų. Jei naujasis Privilegijuotas klientas to nepadarė, tuomet 10% pinigų grąžą jis galės gauti su sąlyga, kad per neribotą laiką bus nupirkta IŠ VISO už 300 ir daugiau balų.
Ar į Privilegijuoto kliento Asmeninę apyvartą bus priskaičiuoti pirkiniai, nupirkti kitų, jo rekomenduotų Privilegijuotų klientų?
Pagal Programos sąlygas Privilegijuotam klientui priskaičiuojami pirkiniai Privilegijuotų klientų, kurie į Programą įsitraukė pagal jo rekomendaciją, kad gautų maksimalią 10% pinigų grąžą.