+7 (383) 328 10 60 tarptautinis skambutis

Chronobiologija – bioritmai ir sveikataChronobiologija – mokslas, nagrinėjantis biologinių ritmų atsiradimą, prigimtį, dėsningumus ir reikšmę, taip pat abipusį bioritmų ir žmogaus sveikatos ryšį.


Bioritmai – tai gyvybės pagrindas. Jais paremta organizmų adaptacija, jie užtikrina gyvosios ir negyvosios gamtos vieningumą, lemia Visatos ir kiekvieno mūsų egzistavimo tvarką. Visi gyvieji Žemės padarai – pradedant augalais ir baigiant aukščiausiais žinduoliais – paklūsta biologiniams ritmams, kurie priklauso nuo ritminių pasikeitimų išorinėje aplinkoje (šviesios dienos, Žemės elektromagnetinio lauko ir kt.).

Hipokratas
Avicena

Žinių apie bioritmus šaknys siekia žilą senovę. Iki mūsų laikų atėjo Hipokrato ir Avicenos traktatai, kuriuose daug vietos skiriama sveikam gyvenimo būdui, paremtam teisingu aktyvumo ir poilsio fazių kaitaliojimu. Šiuolaikinės biologinių ritmų tyrimų mokyklos pradininkas yra profesorius Francas Chalbergas. Didelis indėlis, tyrinėjant bioritmus, priklauso ir rusų mokslininkams: I. M. Sečenivui, V. I. Vernadskiui, I. P. Pavlovui, kuris manė, kad „žmogaus gyvenime nėra nieko valdingesnio už ritmą“.

Ivanas Michailovičius
Sečenovas
Vladimiras Ivanovičius
Vernadskis
Ivanas Petrovičius
Pavlovas

Priklausomai nuo paros laiko, cikliškai keičiasi žmogaus fiziologinė būsena, intelektinės galimybės ir net nuotaika. Dienos eigoje mūsų organizmas daugiausia nuteiktas perdirbti sukauptas maisto medžiagas, kad gautų energijos aktyviam dieniniam gyvenimui. Nakties metu, atvirkščiai, maistinės medžiagos kaupiamos, atkuriami audiniai ir dalijasi ląstelės. Yra žinoma, kad paridinki pasikeitimai būdingi ne tik žmogui, bet ir aplinkai. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje biologiniai ritmai dažniausia neatitinka realaus paros ciklo (nes mūsų gyvybinė veikla praktiškai niekada nesutampa su realia šviesos diena), todėl išsiderina atskirų organų ir sistemų veikla. Taigi, civilizacija neišvengiamai ardo mūsų natūralų biologinį ritmą.

Chronobiologija – gana jaunas mokslas, kuris ne tik tiria bioritmų ir žmogaus sveikatos abipusius ryšius, bet ir rengia metodus bei priemones, kad būtų atkurti ir harmonizuoti pažeisti biologiniai ryšiai. Šiuo metu ta kryptis laikoma viena perspektyviausių profilaktinėje medicinoje, nes įgalina įtakoti ankstyviausias įvairių ligų išsivystymo priežastis.

Siberian Wellness viena pirmųjų pradėjo praktiškai įgyvendinti šiuolaikinės chronobiologinės medicinos principus ir kartu su žymiausiais tėvyniniais šios srities specialistais sukūrė pirmą specializuotą chronobioloinės korekcijos priemonių liniją. Chronobiologinės korekcijos priemonės ir chronobiologinės korekcijos būdas, įgyvendinti serijose „Gyvoji ląstelė“ ir „Sveikatos ritmai“, apsaugoti patentu (Nr. 2317822, išradimo prioritetas 2004-11-23).

Organizmo gyvybinės veiklos harmonizavimas, atkuriant natūralius žmogaus organizmo biologinius rimtus, – tai dar viena bazinė sudėtinė sveikatos dalis, mūsų aktyvaus ilgaamžiškumo pagrindų pagrindas.