+7 (383) 328 10 60 tarptautinis skambutis

Adaptacinė medicina – iš amžių gūdumosŽinoma, evoliucijos procese žmogus rasdavo ne tik vidinius išsisaugojimo išteklius, o ir panaudodavo įvairias gamtines medžiagas, turinčias adaptogeninių savybių. Yra žinoma, kad adaptogenai buvo plačiai naudojami Sibiro, Kinijos, Altajaus, Tibeto ir kitų Pietryčių Azijos šalių liaudies medicinoje. Jie minimi seniausiuose Tibeto ir Indijos medicinos traktatuose. Senovės gydytojų idėjos neprarado savo aktualumo ir šiuolaikiniame moksle – yra medicinos kryptis, vadinama adaptacine medicina, kuri tyrinėja žmogaus galimybes prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, taip pat rengia metodus ir priemones, kaip padidinti šias galimybes.


Gyvenimas nestovi vietoje. Viskas visada juda, net jeigu to nematome plika akimi: vystosi, tobulėja, keičiasi... Būtent nuolatinė kaita buvo evoliucijos pagrindas ir nulėmė tai, kad mes iš nedidelės ląstelės, į kurią Gamta kažkada įkvėpė gyvybę, virtome Homo sapiens (protinguoju žmogumi), išgyvenę visas žemiškas kataklizmas. Kas leido žmogui ir viskam, kas gyva, išlikti Žemėje? Veikiausiai būtent gyvų organizmų prisitaikymas prie nuolat besikeičiančių aplinkos sąlygų (kitaip vadinamas adaptacija), naujų savybių ir ypatumų, leidžiančių ne tik egzistuoti, bet ir pratęsti savo giminę, išsiugdymas. Taigi, adaptacija – tai viena iš pagrindinių ir gyvybę užtikrinančių savybių, būdingų visiems gyviems Žemės organizmams.

Žinoma, evoliucionuodamas žmogus rasdavo ne tik vidinius išsisaugojimo išteklius, bet ir naudojo įvairias gamtines medžiagas, turinčias adaptogeninių savybių. Yra žinoma, kad adaptogenai buvo plačiai naudojami Sibiro, Kinijos, Altajaus, Tibeto ir kitų Pietryčių Azijos šalių liaudies medicinoje. Jie minimi seniausiuose Tibeto ir Indijos medicinos traktatuose. Senovės gydytojų idėjos neprarado savo aktualumo ir šiuolaikiniame moksle – yra medicinos kryptis, vadinama adaptacine medicina, kuri tyrinėja žmogaus galimybes prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, taip pat rengia metodus ir priemones, kaip padidinti šias galimybes.

Sugebėjimas prisitaikyti išlieka ne mažiau aktualus ir šiuolaikinėmis sąlygomis, nes mokslinio techninio proceso greitis kiekvieną dešimtmetį didėja kartais. Dar praėjusio amžiaus viduryje mums sunku buvo įsivaizduoti skrydžio į kosmosą galimybę, o dabar jau svarstomi gyvybės už Žemės erdvės ribų klausimai... Kiekvienas žmogus, priklausomai nuo paveldimų veiksnių ir gyvenimo sąlygų, turi savo „atsparumo atsargą“. Adaptacinės galimybės – tai tam tikra išteklių atsarga, išteklių, kurie nuolat eikvojami, kad būtų palaikoma pusiausvyra tarp organizmo ir aplinkos. Kasmet kiekvieno iš mūsų gyvenimas darosi vis intensyvesnis bei pilnatviškesnis ir, deja, organizmo atsparumo ribos, jo galimybės prisitaikyti prie kenksmingo išorinės aplinkos poveikio dažnai būna viršijamos, įvyksta krizė, tada sumažėja darbingumas, atsiranda nuovargis, padaugėja susirgimų, organizmas sensta.

Unikali adaptogenų savybė, pastebėta jau labai seniai, yra ta, kad jų poveikio organizmui diapazonas labai platus, tačiau galutinis jų poveikio tikslas ir rezultatas – organizmo padidinto atsparumo formavimas, nepriklausomai nuo esamo kenksmingo veiksnio – fizinio, cheminio, biologinio ar socialinio.

Sergėjus Nikolajevičius Udincevas

Siberian Wellness Mokslinis inovacinis centras, vienydamas įvairių specialybių mokslininkus, aktyviai plėtoja ir remia adaptacinės medicinos, su kuria siejami ne tik kokybiško egzistavimo šiuolaikinėmis sąlygomis, bet ir ilgaamžiškumo klausimai, kryptį. Vienas iš žymiausių mokslininkų, daugelį metų nagrinėjančių adaptogenų poveikį žmogaus sveikatai, – tai medicinos mokslų daktaras Sergėjus Nikolajevičius Udincevas, kuris vaisingai bendradarbiauja su Korporacija nuo jos įkūrimo dienos. Šio mokslininko darbai unikalūs, produktų augalinių adaptogenų pagrindu receptūra ir gaminimo technologija visiškai originalūs, apsaugoti Rusijos patentu (Nr. 2125815, 1997-07-08 prioritetas) ir pažymėti daugeliu valstybinių apdovanojimų.

Organizmo adaptacinės galimybės – tai viena iš pagrindinių jo savybių, kuri yra žmogaus sveikatos pagrindas. Ir nuo to, koks yra pamatas, priklauso ant jo pastatyto pastato – mūsų sveikatos – patvarumas ir grožis. Būtent todėl Siberian Wellness didelis dėmesys skiriamas pagrindinėms medicinos kryptims, prie kurių užtikrintai galima priskirti adaptacinę mediciną.